وقتی صحبت از رژیم گیاهخواری می‌شود اغلب جایگزین کردن گوشت با پروتئین گیاهی ناکافی به نظر می‌رسد در حالی که

نوشته بهترین منابع غنی از پروتئین گیاهی اولین بار در مجله قرمز. پدیدار شد.

source

توسط salamathyper