پاروکستین یک داروی ضد افسردگی متعلق به  یک گروه از داروها به نام مهارکننده‌های انتخابی بازجذب سروتونین (SSRIs) است. پاروکستین

نوشته قرص پاروکستین (Brisdelle): کارکرد، ویژگی ها و عوارض جانبی آن اولین بار در مجله قرمز. پدیدار شد.

source

توسط salamathyper