سیاه سرفه، یک بیماری تنفسی که معمولا به عنوان (whooping cough) شناخته شده است، بیماری ای بسیار مسری است که

نوشته سیاه سرفه (Pertussis): معرفی این بیماری و راه های پیشگیری و درمان اولین بار در مجله قرمز. پدیدار شد.

source

توسط salamathyper