روباکسین (متوکاربامول) یک داروی شل کننده عضلانی است. مکانیسم اثر این دارو آر طریق مسدود کردن تکانه‌های عصبی‌ای (یا احساس

نوشته قرص و آمپول روباکسین برای چیست؟ معرفی دارو، ویژگی‌ها و عوارض جانبی اولین بار در مجله قرمز. پدیدار شد.

source

توسط salamathyper