در تقویم ایران، ۵م آذر ماه، که در آن روز به دستور حضرت امام خمینی (ره) بسیج مستضعفان تشکیل شده

نوشته روز بسیج امسال چندمه؟ اولین بار در مجله قرمز. پدیدار شد.

source

توسط salamathyper