تست نوار عصب و عضله که شامل الکترومایوگرافی (EMG) و تست سرعت هدایت عصبی (NCV)، تست های تشخیصی هستند که فعالیت الکتریکی عضلات و عصب ها را اندازه گیری می کنند. ممکن است این تست ها، بخش مهمی از بررسی هایی را تشکیل دهد که پزشک روی بیمار انجام می دهد. جدا از کمردرد یا […]

نوشته تست نوار عصب و عضله EMG چیست؟ اولین بار در مجله سلامت پدیدار شد.

source

توسط salamathyper