آزمایش آر دی دبلیو RDW عرض توزیع (قطر) گلبولهای قرمز خون را اندازه می‌گیرد تا تفاوت در اندازه و حجم

نوشته RDW در آزمایش خون چیست؟ (مقدار نرمال، بالا و پایین آر دی دبلیو) اولین بار در مجله قرمز. پدیدار شد.

source

توسط salamathyper