دکتر بهرام بدوحی متخصص زانو و لگن و همچنین تخصص ویژه در امر ارتوپدی به طور اختصار ، به توضیحاتی در رابطه با زانو درد و انواع و تبعات آن اشاره کرده که خواندن و دانستن آن برای هر فردی خالی از لطف نیست . به طور کلی زانو درد از جمله دردهائیست که بیش از همه دردها حضور دردمندش را نشان داده و به خاطر اذیت کنندگی ، یک دَم فرد مبتلا را رها نمیکند . زانو درد رابطه مستقیمی به سن و جنسیت افراد داشته و علتهای مختلفی برای آن دیده شده است . زانو درد به دو دسته تعریف میشود  زانو درد اولیه  و  زانو درد ثانویه افرادی که دچار التهاب در مفصل شده و غضروف مفصل زانو تخریب شده باشد در دسته (زانو درد اولیه )…
source

توسط salamatsun