اگر شما در وضعیت پیش از دیابت باشید و یا دچار دیابت نوع ۲ حقیقتا رژیم غذایی به شما کمک

نوشته رژیم غذایی قند خون لب مرز (۱۳ غذای کاهش دهنده قند خون) اولین بار در مجله قرمز. پدیدار شد.

source

توسط salamathyper