ممکن است فکر کنید که وجود انگل در بدن انسان تنها در کشورهای فقیر یا در حال توسعه اتفاق می‌افتد

نوشته ۹ علائم خاموش انگل داشتن در بدن اولین بار در مجله قرمز. پدیدار شد.

source

توسط salamathyper