ریسپریدون یک داروی ضد جنون است .مکانیسم عمل این دارو از طریق تاثیر بر   مواد شیمیایی در مغز  است. ریسپریدون

نوشته قرص ریسپریدون (Risperidone): بهترین زمان مصرف، عوارض و نکات مهم اولین بار در مجله قرمز. پدیدار شد.

source

توسط salamathyper