در یک جمله اگر بخواهیم بگوییم، بهترین انتقام ، موفقیت است. مهم نیست چقدر شکست خورده‌اید یا چند نفر به

نوشته بهترین انتقام چیست؟ چگونه انتقام بگیریم؟ اولین بار در مجله قرمز. پدیدار شد.

source

توسط salamathyper