در همه‌گیری کرونا تمام جهان برای یافتن یک داروی اثربخش به تکاپو افتاد و هر دارویی که می‌توانست کوچک‌ترین کمکی به بهبود بیماری کند بسیار موردتوجه واقع شد. شربت آلرگارد یکی از محصولاتی بود که پیش از کرونا برای درمان تب‌خال و بعضی بیماری‌های ویروسی دیگر مورد استفاده قرار می‌گرفت که در زمان همه‌گیری کرونا […]

نوشته شربت آلرگارد برای چیست؟ اولین بار در مجله سیب. پدیدار شد.

source

توسط salamathyper