پروبیوتیک های مختلفی در دنیای غذا وجود دارندکه می توانند برای ما مفید باشند ولی ماده غذایی که در بیشتر اوقات

نوشته غذاهای پروبیوتیک دار (۹ خوراکی پروبیوتیکی که ماست نیستند) اولین بار در مجله قرمز. پدیدار شد.

source

توسط salamathyper