آرتریت روماتوئید(RA)، یک بیماری خود ایمنی جدی است که به مفاصل و سایر نقاط بدن حمله می کند. اما آرتریت

نوشته آرتریت روماتوئید و ۸ نشانه رایج این بیماری اولین بار در مجله قرمز. پدیدار شد.

source

توسط salamathyper