کنار گذاشتن چند کالری در اینجا و آنجا در مقیاس فوری بلافاصله به چشم نمی آید، اما بعدا باعث تغییراتی

نوشته چگونه کالری بیشتری بسوزانیم؟ (۱۰ راه آسان برای کالری سوزی) اولین بار در مجله قرمز. پدیدار شد.

source

توسط salamathyper