یکی از فرصت‌ های شغلی مرتبط با بخش بهداشت و درمان، دستیاری دندانپزشکی است. کلینیک‌ها و مراکزی مانند مطب دندانپزشکی با انتشار جدیدترین آگهی های استخدام دستیار دندانپزشک، طیف وسیعی از وظایف و مسئولیت‌ها را به متقاضیان کار در این حرفه واگذار می‌کنند. نکته بسیار مهم برای جذب و استخدام دستیار دندانپزشک، آگاهی از مهارت‌ […]

نوشته برای استخدام دستیار دندانپزشک باید به چه نکاتی توجه کرد؟ اولین بار در مجله سلامت پدیدار شد.

source

توسط salamathyper