پیشرفت شخصیتی افراد، یکی از چیزهای شگفت‌انگیز و هیجان‌آور در مورد آنهاست. پیشرفت شخصیتی به خودی خود  یک جور هنر

نوشته ۱۰ کار روزانه برای رشد و پیشرفت شخصی اولین بار در مجله قرمز. پدیدار شد.

source

توسط salamathyper