مجله روزمره سلامت خانواده
گیاهان برای فوتوسنتز به نور خورشید نیاز دارند و اگر نور کافی دریافت نکنند پژمرده خواهند شد. اما برخی از

نوشته گیاهان مقاوم به نور کم (۱۲ گیاه آپارتمانی کم نیاز به نور خورشید) اولین بار در مجله قرمز. پدیدار شد.
source

مجله روزمره سلامت خانواده
با افتخار قدرت گرفته از WordPress | Theme: Newsup by Themeansar.

source

source

توسط salamatsun