شاید پیر شده باشیم، اما قطعا دلمان نمی خواهد که پیر به نظر برسیم. بعضی از افراد به دلیل پارامترهای ژنتیکی، درگیری با یک بیماری، سیگار کشیدن، نوشیدن زیاد الکل و حضور بدون محافظ در برابر خورشید، حتی از سن تقویمی خودشان هم پیرتر به نظر می رسند. جراح زیبایی یا متخصص پوست می تواند فارغ از دلیلتان برای داشتن یک ظاهر جوانتر، شما را به حالتی برساند که حس بهتری نسبت به ظاهر خودتان پیدا کنید. جواب تمامی سوالاتی که درباره لیفت ابرو با نخ دارید، مثل ماندگاری نتیجه لیفت ابرو با نخ و اینکه آیا برای شما مناسب است یا خیر را می توانید با ما پیدا کنید. لیفت ابرو با نخ چیست؟ لیبفت ابرو با نخ، یک روش درمانی جدید انقلابی در دنیای زیبایی به شمار می…
source

توسط salamatsun