آب دادن به گیاهان هر چقدر هم که با فاصله باشد به دقت و توجه نیاز دارد و افراد فراموشکار

نوشته گیاهان آپارتمانی کم آب و مقاوم در برابر خشکی کدامند؟ اولین بار در مجله قرمز. پدیدار شد.

source

توسط salamathyper