آیا فکر می‌کنید که گربه‌ها همان موجودات نمک نشناسی هستند که گاهی اوقات پنجول می‌کشند و به ما دندان نشان

نوشته علائم افسردگی در گربه ها (علت گوشه گیری و ناراحت بودن گربه) اولین بار در مجله قرمز. پدیدار شد.

source

توسط salamathyper