بنابر اعلام وزارت بهداشت، تعداد شهرهای قرمز و نارنجی در نقشه کرونایی کشور افزایش یافت.
به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس تازه‌ترین رنگ بندی نقشه کرونایی کشور، تعداد شهرهای قرمز و نارنجی دوباره افزایش یافت.
بر همین اساس، ۵۷ شهر در وضعیت قرمز و ۸۶ شهر نیز در شرایط نارنجی قرار گرفتند.
تعداد شهرهای زرد از ۲۰۸ به ۱۹۹ شهر و تعداد شهرهای آبی رنگ نیز از ۱۹۰ شهر به ۱۰۶ شهر کاهش یافت.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

source

توسط salamatsun