معما ها چرخ دنده های ذهن کودک را به حرکت درمی آورند. گرچه پاسخ برخی از معما ها شاید در

نوشته ۱۵ معما و سوالات تست هوش برای تقویت هوش کودکان + جواب اولین بار در مجله قرمز. پدیدار شد.

source

توسط salamathyper