آیا از دوام کم لاک ناخن خود ناراضی هستید؟ آیا لاک‌های شما خیلی سریع غلیظ و غیرقابل استفاده می‌شوند و

نوشته رقیق کردن لاک غلیظ یا خشک شده و لاک زدن به روش برزیلی برای دوام و ماندگاری اولین بار در مجله قرمز. پدیدار شد.

source

توسط salamathyper