درمان کلسترول (LDL) بالا شامل برنامه TLC (مخفف Therapeutic Lifestyle Changes به معنی تغییر درمانی سبک زندگی) و در صورت

نوشته درمان کلسترول بالا با رژیم غذایی، تحرک و کاهش وزن اولین بار در مجله قرمز. پدیدار شد.

source

توسط salamathyper