تیر کشیدن پستان می‌تواند هشدار دهنده باشد اما همیشه موجب نگرانی نیست. برای بسیاری از افراد، درد سینه مربوط به

نوشته تیر کشیدن پستانها نشانه چیست؟ (علت تیرکشیدن سینه سمت چپ/راست) اولین بار در مجله قرمز. پدیدار شد.

source

توسط salamathyper