خوردن غذاهای شیرین یا شکری موجب شیرین شدن دهان به صورت موقت می‌شود. اما مزه شیرین در دهان اگر مداوم

نوشته احساس شیرینی در دهان (علت و درمان خانگی شیرین شدن دهان) اولین بار در مجله قرمز. پدیدار شد.

source

توسط salamathyper