بدنسازی بر ساختن بدن از طریق وزنه زدن و تغذیه تمرکز دارد. حالا چه تفریحی چه رقابتی، بدن سازی یک

نوشته برای بدنسازی چی بخوریم چی نخوریم؟ (چه چیزهایی ضرر دارد؟) اولین بار در مجله قرمز. پدیدار شد.

source

توسط salamathyper