افراد به هنگامی دچار آکنه پیشانی و جوش در آن قسمت می‌شوند که غدد ریز زیر سطح پوست مسدود شود.

نوشته علت جوش های ریز و آکنه پیشانی چیست؟+ درمان های دارویی و خانگی اولین بار در مجله قرمز. پدیدار شد.

source

توسط salamathyper