ممکن است شما هم با افزایش سن، نگران افزایش خطر زوال عقل بوده و در این زمینه سوالاتی داشته باشید:

نوشته آیا جلوگیری از آلزایمر ممکن است؟ اولین بار در مجله قرمز. پدیدار شد.

source

توسط salamathyper