سیستم ایمنی انسان بسیار پیچیده است و در جریان بسیاری از بیماری‌ها درگیر می‌شود. سیستم ایمنی در مواجهه با تمامی بیماری‌های عفونی و سرطان‌ها نقش دارد و متأسفانه در ایجاد بیماری‌های التهابی، رماتیسم، آلرژی، آسم و نقرس نقش اصلی را ایفا می‌کند. داشتن آگاهی نسبت به عملکرد این سیستم می‌تواند به درک بهترِ بسیاری از […]

نوشته سیستم ایمنی چیست و چگونه می‌توان آن را برای مبارزه با بیماری‌ها تقویت کرد؟ اولین بار در مجله سیب. پدیدار شد.

source

توسط salamathyper