در این پست می خواهیم معنی عام و ساده طرحواره ها را در روانشناسی با هم مرور کنیم. احتمالا در

نوشته طرحواره ها چه نقشی در زندگی ما دارند؟ اولین بار در مجله قرمز. پدیدار شد.

source

توسط salamathyper