تست ALT آزمایش خون یا تست آلانین آمینوترانسفراز، سطح ALT را در خون اندازه‌گیری می‌کند. ALT آنزیمی است که بوسیله

نوشته تست ALT یا SGPT آزمایش خون؛ میزان نرمال و علت بالا بودن آن اولین بار در مجله قرمز. پدیدار شد.

source

توسط salamathyper