تست نیتروژن اوره خون یا BUN برای بررسی عملکرد کلیه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تست بوسیله اندازه گیری مقدار

نوشته آزمایش خون BUN (نیتروژن اوره خون)؛ مقدار نرمال و علت بالا یا پایین بودن اولین بار در مجله قرمز. پدیدار شد.

source

توسط salamathyper