تست WBC یا محاسبه تعداد گلبولهای سفید خون، آزمایش خونی ست که تعداد گلبول‌های سفید در بدن را اندازه‌گیری می‌کند.

نوشته آزمایش خون WBC؛ مقدار خطرناک، تعداد نرمال و علت بالا یا پایین بودن آن اولین بار در مجله قرمز. پدیدار شد.

source

توسط salamathyper