سلولهای اپیتلیال Epithelial Cells سطوح مختلف بدن شامل پوست، رگ‌های خونی، اندام‌ها و دستگاه ادراری را می‌پوشاند. مقدار بالای سلولهای

نوشته مقدار نرمال سلول های اپیتلیال Epithelial Cells در آزمایش ادرار اولین بار در مجله قرمز. پدیدار شد.

source

توسط salamathyper