روغن میوه نسترن یا رزهیپ از دانه‌های میوه بوته نسترن به دست می‌آید. گیاه نسترن با نام علمی rosa cannina

نوشته روغن رزهیپ (میوه نسترن) چیست؟ (خواص و نحوه استفاده از آن) اولین بار در مجله قرمز. پدیدار شد.

source

توسط salamathyper