سطح MCH در آزمایش خون به‌عنوان یکی از بخش‌های مهم تست خون به شمار می‌رود. پزشکان به‌طورمعمول دستور تست خون

نوشته علت پایین/بالا بودن MCH در آزمایش خون (محدوده خطر و میزان نرمال آن) اولین بار در مجله قرمز. پدیدار شد.

source

توسط salamathyper