جهت تشویق بیشتر جامعه به تغذیۀ شیرخوار با شیر مادر شایسته است که به آشنایی بیشتر با ساختار و کارکرد عضو مولد شیر بپردازیم. در این مطلب از مطالب پزشکی سایت سیب بعد از بررسی ساختار سينه زنان به مشخصات سينه سالم خواهیم پرداخت. ساختار سينه زنان پستان یک عضو از بدن است که هم […]

نوشته ساختار سینه زنان به چه شکل است؟ اولین بار در مجله سیب. پدیدار شد.

source

توسط salamathyper