ورم موقعی اتفاق می‌افتد که مایع درون بافتها تجمع پیدا کند. عوامل متعددی می‌توانند موجب آن شوند از جمله تغییر

نوشته علت ورم دست راست/چپ چیست و چگونه درمان می شود؟ اولین بار در مجله قرمز. پدیدار شد.

source

توسط salamathyper