محیط کشت بستری مناسب برای کشت دادن باکتری و میکروارگانیسم‌ها است و شرایطی را فراهم می‌کند که محیط برای تغذیه، رشد و شمارش سلول‌های باکتری‌ها، مخمرها و انواع میکروارگانیسم‌ها در حالت ایده آل قرار داشته باشد. استفاده از محیط کشت باید تحت شرایط خاصی انجام شود که یکی از آنها جلوگیری از آلودگی محیط کشت […]

نوشته چگونه می‌توان از آلودگی محیط کشت جلوگیری کرد؟ اولین بار در مجله سلامت پدیدار شد.

source

توسط salamathyper