لوسیون کالامین برای انواع درمانهای جلدی از آفتاب سوختگی و سم زدایی بدن تا نیش حشره و خارش بر اثر

نوشته لوسیون کالامین خانگی و صابون کالامین برای رفع اگزما و خارش اولین بار در مجله قرمز. پدیدار شد.

source

توسط salamathyper