اگزما یکی از بیماری هایی است که اگرچه منجر به کشندگی نمی شود ولی در بسیاری از افراد باعث بروز

نوشته اگزما و ۱۰ درمان خانگی اگزمای دست، صورت، زیربغل و کشاله ران اولین بار در مجله قرمز. پدیدار شد.

source

توسط salamathyper