حتما برایتان پیش آمده که در گردن یا مچ دست نبض را احساس کنید اما در مورد احساس نبض شکم

نوشته علت احساس نبض شکم چیست و چه موقع مشکلی جدی است؟ اولین بار در مجله قرمز. پدیدار شد.

source

توسط salamathyper