سرگیجه را می‌توان به چیزهای مختلف برای افراد متفاوت تعبیر کرد و می‌تواند به دلایل یا موقعیت‌های مختلف ایجاد شود.

نوشته سرگیجه را چگونه از بین ببریم، درمانها و داروهای آن چیست؟ اولین بار در مجله قرمز. پدیدار شد.

source

توسط salamathyper