آنوریسم گشاد شدن غیر طبیعی رگ خونی به اندازه ۵۰% بیشتر از اندازه نرمال خود است. آنوریسم آئورت شکمی (AAA)

نوشته آنوریسم آئورت شکمی چیست؟ علتها، علائم، تشخیص و درمان اولین بار در مجله قرمز. پدیدار شد.

source

توسط salamathyper