هر کدام از ما در طول روز چندین نوع ادویه خوشمزه و گیاه معطر را به غذاهای پختنی و یا

نوشته به جای نمک از چی استفاده کنیم؟ کاهش مصرف نمک با ۱۱ ادویه خوشمزه اولین بار در مجله قرمز. پدیدار شد.

source

توسط salamathyper