ریشه تنبلی در انسان خیلی قدیمی‌ است. از هر ۵ نفر در دنیا یک نفرشان تنبل هستند این را (

نوشته ریشه تنبلی چیست؟ چگونه تنبلی را کنار بگذاریم؟ اولین بار در مجله قرمز. پدیدار شد.

source

توسط salamathyper