زیست شناسی ساختاری درواقع مطالعه ساختار پروتئین ها و سایر مولکول‌های بیولوژیکی است. در این زمینه، دانشمندان با استفاده از

نوشته دانشمندان چگونه ساختار پروتئین ها را کشف می کنند؟ اولین بار در مجله قرمز. پدیدار شد.

source

توسط salamathyper